Team Deathmatch


2 stejně velké týmy

 každý tým na opačné straně bitevního pole

 vystřílet (eliminovat) všechny hráče z týmu soupeře

Varianta na více životů:

  • zvolí se oživovací místo – např. místo, ze kterého se začíná
  • zasažený hráč se musí jít oživit, poté se zapojí zpátky do hry
  • počet životů se určí před začátkem hry
  • střelivo může být umístěno na různých místech bitevního pole

President/VIP


2 týmy – teroristé (max. 25% hráčů) vs. ochranka prezidenta

Prezident je hráč z týmu ochranky, viditelně označený, může/nemusí mít zbraň.

teroristé se před začátkem hry ukryjí kdekoliv na bitevním poli

ochranka musí prezidenta provést předem určeným koridorem bitevního pole, cílem teroristů je prezidenta zastřelit

 

Predátor vs. Kořist (Predator vs. Prey)


2 týmy - tým kořisti (max. 25% hráčů) vs. tým predátorů

Kořist se schová kamkoli na bitevní pole.

predátoři jdou lovit kořist, kořist může střílet predátory

je-li zasažen predátor, je venku ze hry
je-li zasažena kořist, stává se predátorem

 

Vlajky (Capture the Flag)


2 stejně velké týmy - každý tým má vlajku na své základně

každý tým na své základně

přinést soupeřovu vlajku na svou základnu, vlastní vlajka musí být na základně také - pokud není, je nutné ji přinést, jinak je stav nerozhodný

Když je hráč nesoucí vlajku zasažen, musí ji zanechat na místě zásahu.

 

Lesní skřítci (Forest dwarfs)


2 týmy - skřítci (2-5 hráčů) vs. ostatní

Skřítci jsou kouzelná stvoření, která lze zabít jen zásahem do hlavy.

skřítci se schovají v lese, ostatní po nich jdou

vybít skřítky - ti mají ale také zbraně a své lovce zabijí jakýmkoliv zásahem

 

Hra na centrální vlajku (CTF Center)


2 stejně velké týmy

jedna vlajka uprostřed bitevního pole

odnést vlajku na svou základnu.

Tato hra je velmi oblíbená pro svou velkou výzvu – dobýt vlajku, kterou mají v zorném poli všichni hráči.

 

Přeprava nákladu (Convoy)


2 týmy - konvoj (asi třetina hráčů) vs. bandité

Náklad je cokoliv, co je potřeba nést alespoň ve dvou lidech.

určení koridoru přes celé bitevní pole

skupina konvoje se snaží přepravit náklad koridorem

Typy her

Ceník

Bitevní pole

<p><a href="/index.php/cz/bitevnipole-cz">Ceny</a></p>

Vybavení